Vietnamec číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Số không -
1 Jeden Một -
2 Dve Hai -
3 Tri Ba -
4 štyri Bốn -
5 Päť Năm -
6 šesť Sáu -
7 Sedem Bảy -
8 Osem Tám -
9 Deväť Chín -
10 Desať Mười -
11 Jedenásť Mười một -
12 Dvanásť Mười hai -
13 Trinásť Mười ba -
14 štrnásť Mười bốn -
15 Pätnásť Mười lăm -
16 šestnásť Mười sáu -
17 Sedemnásť Mười bảy -
18 Osemnásť Mười tám -
19 Devätnásť Mười chín -
20 Dvadsať Hai mươi -
21 Dvadsaťjeden Hai mươi mốt -
22 Dvadsať dva Hai mươi hai -
23 Dvadsať tri Hai mươi ba -
24 Dvadsať štyri Hai mươi bốn -
25 Dvadsaťpäť Hai mươi lăm -
26 Dvadsať šesť Hai mươi sáu -
27 Dvadsať sedem Hai mươi bảy -
28 Dvadsať osem Hai mươi tám -
29 Dvadsať deväť Hai mươi chín -
30 Tridsať Ba mươi -
31 Tridsať jedna Ba mươi mốt -
32 Tridsať dva Ba mươi hai -
33 Tridsať tri Ba mươi ba -
34 Tridsať štyri Ba mươi bốn -
35 Tridsať päť Ba mươi năm -
36 Tridsaťšesť Ba mươi sáu -
37 Tridsaťsedem Ba mươi bảy -
38 Tridsať osem Ba mươi tám -
39 Tridsaťdeväť Ba mươi chín -
40 štyridsať Bốn mươi -
41 štyridsať jedna Bốn mươi mốt -
42 štyridsaťdva Bốn mươi hai -
43 štyridsať tri Bốn mươi ba -
44 štyridsať štyri Bốn mươi bốn -
45 štyridsaťpäť Bốn mươi lăm -
46 štyridsať šesť Bốn mươi sáu -
47 štyridsaťsedem Bốn mươi bảy -
48 štyridsať osem Bốn mươi tám -
49 štyridsať deväť Bốn mươi chín -
50 Päťdesiat Năm mươi -
51 Päťdesiat jedna Năm mươi mốt -
52 Päťdesiat dva Năm mươi hai -
53 Päťdesiat tri Năm mươi ba -
54 Päťdesiat štyri Năm mươi bốn -
55 Päťdesiat päť Năm mươi lăm -
56 Päťdesiat šesť Năm mươi sáu -
57 Päťdesiat sedem Năm mươi bảy -
58 Päťdesiat osem Năm mươi tám -
59 Päťdesiat deväť Năm mươi chín -
60 šesťdesiat Sáu chục -
61 šesťdesiat jedna Sáu mươi một -
62 šesťdesiat dva Sáu mươi hai -
63 šesťdesiat tri Sáu mươi ba -
64 šesťdesiat štyri Sáu mươi bốn -
65 šesťdesiatpäť Sáu mươi lăm -
66 Sixty six Sáu mươi sáu -
67 šesťdesiat sedem Sáu mươi bảy -
68 šesťdesiat osem Sáu mươi tám -
69 šesťdesiat deväť Sáu mươi chín -
70 Sedemdesiat Bảy mươi -
71 Sedemdesiat jedna Bảy mươi một -
72 Sedemdesiatdva Bảy mươi hai -
73 Sedemdesiat tri Bảy mươi ba -
74 Sedemdesiat štyri Bảy mươi bốn -
75 Sedemdesiatpäť Bảy mươi lăm -
76 Sedemdesiatšesť Bảy sáu -
77 Sedemdesiatsedem Bảy mươi bảy -
78 Sedemdesiatosem Bảy mươi tám -
79 Sedemdesiat deväť Bảy mươi chín -
80 Osemdesiat Tám mươi -
81 Osemdesiat jedna Tám mươi mốt -
82 Osemdesiatdva Tám mươi hai -
83 Osemdesiat tri Tám mươi ba -
84 Osemdesiat štyri Tám mươi bốn -
85 Osemdesiatpäť Tám mươi lăm -
86 Osemdesiat šesť Tám mươi sáu -
87 Osemdesiat sedem Tám mươi bảy -
88 Osemdesiat osem Tám mươi tám -
89 Osemdesiat deväť Tám mươi chín -
90 Deväťdesiat Chín chục -
91 Deväťdesiat jedna Chín mươi phần một -
92 Deväťdesiatdva Chín mươi hai -
93 Deväťdesiat tri Chín mươi ba -
94 Deväťdesiat štyri Chín mươi bốn -
95 Deväťdesiat päť Chín mươi lăm -
96 Deväťdesiat šesť Chín mươi sáu -
97 Deväťdesiat sedem Chín mươi bảy -
98 Deväťdesiat osem Chín mươi tám -
99 Deväťdesiat deväť Chín mươi chín -
100 Sto Một trăm -