Urdu číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula زیرو -
1 Jeden ایک کے -
2 Dve دو -
3 Tri تین -
4 štyri چار -
5 Päť پانچ -
6 šesť چھ -
7 Sedem سات -
8 Osem آٹھ -
9 Deväť نو -
10 Desať دس -
11 Jedenásť گیارہ -
12 Dvanásť بارہ -
13 Trinásť تیرہ -
14 štrnásť چودہ -
15 Pätnásť پندرہ -
16 šestnásť سولہ -
17 Sedemnásť سترہ -
18 Osemnásť اٹھارہ -
19 Devätnásť انیس -
20 Dvadsať بیس -
21 Dvadsaťjeden بیس ایک -
22 Dvadsať dva بائیس -
23 Dvadsať tri بیس تین -
24 Dvadsať štyri چوبیس -
25 Dvadsaťpäť پچیس -
26 Dvadsať šesť بیس چھ -
27 Dvadsať sedem سات بیس -
28 Dvadsať osem بیس آٹھ -
29 Dvadsať deväť انتیس -
30 Tridsať تیس -
31 Tridsať jedna تیس میں سے ایک -
32 Tridsať dva تیس دو -
33 Tridsať tri تیس تین -
34 Tridsať štyri چونتیس -
35 Tridsať päť پینتیس -
36 Tridsaťšesť تیس چھ -
37 Tridsaťsedem تیس سات -
38 Tridsať osem تیس آٹھ -
39 Tridsaťdeväť انتالیس -
40 štyridsať چالیس -
41 štyridsať jedna چالیس سے ایک -
42 štyridsaťdva چالیس دو -
43 štyridsať tri چالیس تین -
44 štyridsať štyri چالیس چار -
45 štyridsaťpäť چالیس پانچ -
46 štyridsať šesť چالیس چھ -
47 štyridsaťsedem چالیس سات -
48 štyridsať osem اڑتالیس -
49 štyridsať deväť چالیس نو -
50 Päťdesiat پچاس -
51 Päťdesiat jedna اکیاون -
52 Päťdesiat dva پچاس دو -
53 Päťdesiat tri پچاس تین -
54 Päťdesiat štyri پچاس چار -
55 Päťdesiat päť پچاس پانچ -
56 Päťdesiat šesť پچاس چھ -
57 Päťdesiat sedem پچاس سات -
58 Päťdesiat osem پچاس آٹھ -
59 Päťdesiat deväť پچاس نو -
60 šesťdesiat ساٹھ -
61 šesťdesiat jedna ساٹھ سے ایک -
62 šesťdesiat dva ساٹھ دو -
63 šesťdesiat tri تریسٹھ -
64 šesťdesiat štyri ساٹھ چار -
65 šesťdesiatpäť پینسٹھ -
66 Sixty six ساٹھ چھ -
67 šesťdesiat sedem ساٹھ سات -
68 šesťdesiat osem ساٹھ آٹھ -
69 šesťdesiat deväť نو ساٹھ -
70 Sedemdesiat ستر -
71 Sedemdesiat jedna ستر ایک -
72 Sedemdesiatdva ستر دو -
73 Sedemdesiat tri ستر تین -
74 Sedemdesiat štyri چوہتر -
75 Sedemdesiatpäť ستر پانچ -
76 Sedemdesiatšesť ستر چھ -
77 Sedemdesiatsedem ستر سات -
78 Sedemdesiatosem ستر آٹھ -
79 Sedemdesiat deväť ستر نو -
80 Osemdesiat اسی -
81 Osemdesiat jedna اسی سے ایک -
82 Osemdesiatdva اسی دو -
83 Osemdesiat tri اسی تین -
84 Osemdesiat štyri اسی چار -
85 Osemdesiatpäť اسی پانچ -
86 Osemdesiat šesť اسی چھ -
87 Osemdesiat sedem اسی سات -
88 Osemdesiat osem اسی آٹھ -
89 Osemdesiat deväť اسی نو -
90 Deväťdesiat نوے -
91 Deväťdesiat jedna نوے سے ایک -
92 Deväťdesiatdva نوے دو -
93 Deväťdesiat tri نوے تین -
94 Deväťdesiat štyri نوے چار -
95 Deväťdesiat päť نوے پانچ -
96 Deväťdesiat šesť نوے چھ -
97 Deväťdesiat sedem نوے سات -
98 Deväťdesiat osem اٹھانوے -
99 Deväťdesiat deväť نوے نو -
100 Sto ایک سو -