Turečtina číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Sıfır
1 Jeden Bir
2 Dve Iki
3 Tri Üç
4 štyri Dört
5 Päť Beş
6 šesť Altı
7 Sedem Yedi
8 Osem Sekiz
9 Deväť Dokuz
10 Desať On
11 Jedenásť On bir
12 Dvanásť On iki
13 Trinásť On üç
14 štrnásť On dört
15 Pätnásť On beş
16 šestnásť On altı
17 Sedemnásť On yedi
18 Osemnásť On sekiz
19 Devätnásť On dokuz
20 Dvadsať Yirmi
21 Dvadsaťjeden Yirmi bir
22 Dvadsať dva Yirmi iki
23 Dvadsať tri Yirmi üç
24 Dvadsať štyri Yirmi dört
25 Dvadsaťpäť Yirmi beş
26 Dvadsať šesť Yirmi altı
27 Dvadsať sedem Yirmi yedi
28 Dvadsať osem Yirmi sekiz
29 Dvadsať deväť Yirmi dokuz
30 Tridsať Otuz
31 Tridsať jedna Otuz bir
32 Tridsať dva Otuz iki
33 Tridsať tri Otuz üç
34 Tridsať štyri Otuz dört
35 Tridsať päť Otuz beş
36 Tridsaťšesť Otuz altı
37 Tridsaťsedem Otuz yedi
38 Tridsať osem Otuz sekiz
39 Tridsaťdeväť Otuz dokuz
40 štyridsať Kırk
41 štyridsať jedna Kırk bir
42 štyridsaťdva Kırk iki
43 štyridsať tri Kırk üç
44 štyridsať štyri Kırk dört
45 štyridsaťpäť Kırk beş
46 štyridsať šesť Kırk altı
47 štyridsaťsedem Kırk yedi
48 štyridsať osem Kırk sekiz
49 štyridsať deväť Kırk dokuz
50 Päťdesiat Elli
51 Päťdesiat jedna Elli bir
52 Päťdesiat dva Elli iki
53 Päťdesiat tri Elli üç
54 Päťdesiat štyri Elli dört
55 Päťdesiat päť Elli beş
56 Päťdesiat šesť Elli altı
57 Päťdesiat sedem Elli yedi
58 Päťdesiat osem Elli sekiz
59 Päťdesiat deväť Elli dokuz
60 šesťdesiat Altmış
61 šesťdesiat jedna Altmış bir
62 šesťdesiat dva Altmış iki
63 šesťdesiat tri Altmış üç
64 šesťdesiat štyri Altmış dört
65 šesťdesiatpäť Altmış beş
66 Sixty six Altmış altı
67 šesťdesiat sedem Altmış yedi
68 šesťdesiat osem Altmış sekiz
69 šesťdesiat deväť Altmış dokuz
70 Sedemdesiat Yetmiş
71 Sedemdesiat jedna Yetmiş bir
72 Sedemdesiatdva Yetmiş iki
73 Sedemdesiat tri Yetmiş üç
74 Sedemdesiat štyri Yetmiş dört
75 Sedemdesiatpäť Yetmiş beş
76 Sedemdesiatšesť Yetmiş altı
77 Sedemdesiatsedem Yetmiş yedi
78 Sedemdesiatosem Yetmiş sekiz
79 Sedemdesiat deväť Yetmiş dokuz
80 Osemdesiat Seksen
81 Osemdesiat jedna Seksen bir
82 Osemdesiatdva Seksen iki
83 Osemdesiat tri Seksen üç
84 Osemdesiat štyri Seksen dört
85 Osemdesiatpäť Seksen beş
86 Osemdesiat šesť Seksen altı
87 Osemdesiat sedem Seksen yedi
88 Osemdesiat osem Seksen sekiz
89 Osemdesiat deväť Seksen dokuz
90 Deväťdesiat Doksan
91 Deväťdesiat jedna Doksan bir
92 Deväťdesiatdva Doksan iki
93 Deväťdesiat tri Doksan üç
94 Deväťdesiat štyri Doksandört
95 Deväťdesiat päť Doksan beş
96 Deväťdesiat šesť Doksan altı
97 Deväťdesiat sedem Doksan yedi
98 Deväťdesiat osem Doksan sekiz
99 Deväťdesiat deväť Doksan dokuz
100 Sto Yüz