Švédsky číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Noll
1 Jeden 3
2 Dve Två
3 Tri Tre
4 štyri Fyra
5 Päť Fem
6 šesť Sex
7 Sedem Sju
8 Osem åtta
9 Deväť Nio
10 Desať Tio
11 Jedenásť Elva
12 Dvanásť Tolv
13 Trinásť Tretton
14 štrnásť Fjorton
15 Pätnásť Femton
16 šestnásť Sexton
17 Sedemnásť Sjutton
18 Osemnásť Arton
19 Devätnásť Nitton
20 Dvadsať Tjugo
21 Dvadsaťjeden Tjugo en
22 Dvadsať dva Tjugo två
23 Dvadsať tri Tjugo tre
24 Dvadsať štyri Tjugo fyra
25 Dvadsaťpäť Tjugofem
26 Dvadsať šesť Tjugo sex
27 Dvadsať sedem Tjugo sju
28 Dvadsať osem Tjugoåtta
29 Dvadsať deväť Tjugo nio
30 Tridsať Trettio
31 Tridsať jedna Trettio en
32 Tridsať dva Trettio två
33 Tridsať tri Trettio tre
34 Tridsať štyri Trettio fyra
35 Tridsať päť Trettiofem
36 Tridsaťšesť Trettio sex
37 Tridsaťsedem Trettio sju
38 Tridsať osem Trettio åtta
39 Tridsaťdeväť Trettio nio
40 štyridsať Forty
41 štyridsať jedna Fyrtio en
42 štyridsaťdva Fyrtio två
43 štyridsať tri Fyrtio tre
44 štyridsať štyri Fyrtio fyra
45 štyridsaťpäť Forty fem
46 štyridsať šesť Forty sex
47 štyridsaťsedem Forty sju
48 štyridsať osem Fyrtio åtta
49 štyridsať deväť Fyrtio nio
50 Päťdesiat Femtio
51 Päťdesiat jedna Femtio en
52 Päťdesiat dva Femtio två
53 Päťdesiat tri Femtio tre
54 Päťdesiat štyri Femtio fyra
55 Päťdesiat päť Femtio fem
56 Päťdesiat šesť Femtio sex
57 Päťdesiat sedem Femtio sju
58 Päťdesiat osem Femtio åtta
59 Päťdesiat deväť Femtio nio
60 šesťdesiat Sextio
61 šesťdesiat jedna Sextio en
62 šesťdesiat dva Sextio två
63 šesťdesiat tri Sextio tre
64 šesťdesiat štyri Sextio fyra
65 šesťdesiatpäť Sextiofem
66 Sixty six Sextio sex
67 šesťdesiat sedem Sextio sju
68 šesťdesiat osem Sextio åtta
69 šesťdesiat deväť Sextio nio
70 Sedemdesiat Sjuttio
71 Sedemdesiat jedna Sjuttio en
72 Sedemdesiatdva Sjuttio två
73 Sedemdesiat tri Sjuttio tre
74 Sedemdesiat štyri Sjuttio fyra
75 Sedemdesiatpäť Sjuttiofem
76 Sedemdesiatšesť Sjuttio sex
77 Sedemdesiatsedem Sjuttio syv
78 Sedemdesiatosem Sjuttio åtta
79 Sedemdesiat deväť Sjuttio nio
80 Osemdesiat Åttio
81 Osemdesiat jedna Åttio en
82 Osemdesiatdva åttio två
83 Osemdesiat tri Åttio tre
84 Osemdesiat štyri åttio fyra
85 Osemdesiatpäť Åttio fem
86 Osemdesiat šesť Åttio sex
87 Osemdesiat sedem Åttio sju
88 Osemdesiat osem åttio åtta
89 Osemdesiat deväť Åttio nio
90 Deväťdesiat Nittio
91 Deväťdesiat jedna Nittio en
92 Deväťdesiatdva Nittio två
93 Deväťdesiat tri Nittio tre
94 Deväťdesiat štyri Nittio fyra
95 Deväťdesiat päť Nittiofem
96 Deväťdesiat šesť Nittio sex
97 Deväťdesiat sedem Nittio sju
98 Deväťdesiat osem Nittio åtta
99 Deväťdesiat deväť Nittio nio
100 Sto Etthundra