Španielčina číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Cero
1 Jeden Uno
2 Dve Dos
3 Tri Tres
4 štyri Cuatro
5 Päť Cinco
6 šesť Seis
7 Sedem Siete
8 Osem Ocho
9 Deväť Nueve
10 Desať Diez
11 Jedenásť Once
12 Dvanásť Doce
13 Trinásť Trece
14 štrnásť Catorce
15 Pätnásť Quince
16 šestnásť Dieciséis
17 Sedemnásť Diecisiete
18 Osemnásť Dieciocho
19 Devätnásť Diecinueve
20 Dvadsať Veinte
21 Dvadsaťjeden Veinte uno
22 Dvadsať dva Veintidós
23 Dvadsať tri Veintitrés
24 Dvadsať štyri Veinticuatro
25 Dvadsaťpäť Veinticinco
26 Dvadsať šesť Veintiséis
27 Dvadsať sedem Veintisiete
28 Dvadsať osem Veintiocho
29 Dvadsať deväť Veintinueve
30 Tridsať Treinta
31 Tridsať jedna Treinta y uno
32 Tridsať dva Treinta y dos
33 Tridsať tri Treinta y tres
34 Tridsať štyri Treinta y cuatro
35 Tridsať päť Treinta y cinco
36 Tridsaťšesť Treinta y seis
37 Tridsaťsedem Treinta y siete
38 Tridsať osem Treinta y ocho
39 Tridsaťdeväť Treinta y nueve
40 štyridsať Cuarenta
41 štyridsať jedna Cuarenta y uno
42 štyridsaťdva Cuarenta y dos
43 štyridsať tri Cuarenta y tres
44 štyridsať štyri Cuarenta y cuatro
45 štyridsaťpäť Cuarenta y cinco
46 štyridsať šesť Cuarenta y seis
47 štyridsaťsedem Cuarenta y siete
48 štyridsať osem Cuarenta y ocho
49 štyridsať deväť Cuarenta y nueve
50 Päťdesiat Cincuenta
51 Päťdesiat jedna Cincuenta y uno
52 Päťdesiat dva Cincuenta y dos
53 Päťdesiat tri Cincuenta y tres
54 Päťdesiat štyri Cincuenta y cuatro
55 Päťdesiat päť Cincuenta y cinco
56 Päťdesiat šesť Cincuenta y seis
57 Päťdesiat sedem Cincuenta y siete
58 Päťdesiat osem Cincuenta y ocho
59 Päťdesiat deväť Cincuenta y nueve
60 šesťdesiat Sesenta
61 šesťdesiat jedna Sesenta y uno
62 šesťdesiat dva Sesenta y dos
63 šesťdesiat tri Sesenta y tres
64 šesťdesiat štyri Sesenta y cuatro
65 šesťdesiatpäť Sesenta y cinco
66 Sixty six Sesenta y seis
67 šesťdesiat sedem Sesenta y siete
68 šesťdesiat osem Sesenta y ocho
69 šesťdesiat deväť Sesenta y nueve
70 Sedemdesiat Setenta
71 Sedemdesiat jedna Setenta y uno
72 Sedemdesiatdva Setenta y dos
73 Sedemdesiat tri Setenta y tres
74 Sedemdesiat štyri Setenta y cuatro
75 Sedemdesiatpäť Setenta y cinco
76 Sedemdesiatšesť Setenta y seis
77 Sedemdesiatsedem Setenta y siete
78 Sedemdesiatosem Setenta y ocho
79 Sedemdesiat deväť Setenta y nueve
80 Osemdesiat Ochenta
81 Osemdesiat jedna Ochenta y uno
82 Osemdesiatdva Ochenta y dos
83 Osemdesiat tri Ochenta y tres
84 Osemdesiat štyri Ochenta y cuatro
85 Osemdesiatpäť Ochenta y cinco
86 Osemdesiat šesť Ochenta y seis
87 Osemdesiat sedem Ochenta y siete
88 Osemdesiat osem Ochenta y ocho
89 Osemdesiat deväť Ochenta y nueve
90 Deväťdesiat Noventa
91 Deväťdesiat jedna Noventa y uno
92 Deväťdesiatdva Noventa y dos
93 Deväťdesiat tri Noventa y tres
94 Deväťdesiat štyri Noventa y cuatro
95 Deväťdesiat päť Noventa y cinco
96 Deväťdesiat šesť Noventa y seis
97 Deväťdesiat sedem Noventa y siete
98 Deväťdesiat osem Noventa y ocho
99 Deväťdesiat deväť Noventa y nueve
100 Sto Cien