Slovinčina číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nič -
1 Jeden Eden -
2 Dve Dve -
3 Tri Tri -
4 štyri štiri -
5 Päť Pet -
6 šesť Six -
7 Sedem Seven -
8 Osem Osem -
9 Deväť Devet -
10 Desať Ten -
11 Jedenásť Enajst -
12 Dvanásť Dvanajst -
13 Trinásť Trinajst -
14 štrnásť štirinajst -
15 Pätnásť Petnajst -
16 šestnásť šestnajst -
17 Sedemnásť Sedemnajst -
18 Osemnásť Osemnajst -
19 Devätnásť Devetnajst -
20 Dvadsať Dvajset -
21 Dvadsaťjeden Enaindvajset -
22 Dvadsať dva Dvaindvajset -
23 Dvadsať tri Triindvajset -
24 Dvadsať štyri štiriindvajset -
25 Dvadsaťpäť Petindvajset -
26 Dvadsať šesť Šestindvajset -
27 Dvadsať sedem Sedemindvajset -
28 Dvadsať osem Dvajset osem -
29 Dvadsať deväť Devetindvajset -
30 Tridsať Trideset -
31 Tridsať jedna Trideset ena -
32 Tridsať dva Dvaintrideset -
33 Tridsať tri Trideset tri -
34 Tridsať štyri štiriintrideset -
35 Tridsať päť Petintrideset -
36 Tridsaťšesť šestintridesetih -
37 Tridsaťsedem Sedemintrideset -
38 Tridsať osem Osemintrideset -
39 Tridsaťdeväť Trideset devet -
40 štyridsať štirideset -
41 štyridsať jedna štirideset ena -
42 štyridsaťdva štirideset dva -
43 štyridsať tri Triinštirideset -
44 štyridsať štyri štirideset štiri -
45 štyridsaťpäť Petinštirideset -
46 štyridsať šesť štirideset šest -
47 štyridsaťsedem Sedeminštirideset -
48 štyridsať osem štirideset osem -
49 štyridsať deväť štirideset devet -
50 Päťdesiat Fifty -
51 Päťdesiat jedna Petdeset ena -
52 Päťdesiat dva Petdeset dve -
53 Päťdesiat tri Petdeset tri -
54 Päťdesiat štyri Petdeset štiri -
55 Päťdesiat päť Petdeset pet -
56 Päťdesiat šesť šestinpetdeset -
57 Päťdesiat sedem Sedeminpetdeset -
58 Päťdesiat osem Petdeset osem -
59 Päťdesiat deväť Petdeset devet -
60 šesťdesiat šestdeset -
61 šesťdesiat jedna šestdeset ena -
62 šesťdesiat dva Dvainšestdeset -
63 šesťdesiat tri šestdeset tri -
64 šesťdesiat štyri šestdeset štiri -
65 šesťdesiatpäť Petinšestdeset -
66 Sixty six šestinšestdeset -
67 šesťdesiat sedem Sedeminšestdeset -
68 šesťdesiat osem Oseminšestdeset -
69 šesťdesiat deväť Devetinšestdeset -
70 Sedemdesiat Sedemdeset -
71 Sedemdesiat jedna Enainsedemdeset -
72 Sedemdesiatdva Sedemdeset dva -
73 Sedemdesiat tri Sedemdeset tri -
74 Sedemdesiat štyri Sedemdeset štiri -
75 Sedemdesiatpäť Petinsedemdeset -
76 Sedemdesiatšesť Sedemdeset šest -
77 Sedemdesiatsedem Sedemdeset sedem -
78 Sedemdesiatosem Sedemdeset osem -
79 Sedemdesiat deväť Sedemdeset devet -
80 Osemdesiat Osemdeset -
81 Osemdesiat jedna Osemdeset ena -
82 Osemdesiatdva Osemdeset dva -
83 Osemdesiat tri Osemdeset tri -
84 Osemdesiat štyri Osemdeset štiri -
85 Osemdesiatpäť Osemdeset pet -
86 Osemdesiat šesť Osemdeset šest -
87 Osemdesiat sedem Osemdeset sedem -
88 Osemdesiat osem Osemdeset osem -
89 Osemdesiat deväť Osemdeset devet -
90 Deväťdesiat Devetdeset -
91 Deväťdesiat jedna Devetdeset ena -
92 Deväťdesiatdva Dvaindevetdeset -
93 Deväťdesiat tri Devetdeset tri -
94 Deväťdesiat štyri štiriindevetdeset -
95 Deväťdesiat päť Devetdeset pet -
96 Deväťdesiat šesť Devetdeset šest -
97 Deväťdesiat sedem Sedemindevetdesetim -
98 Deväťdesiat osem Devetdeset osem -
99 Deväťdesiat deväť Devetdeset devet -
100 Sto Sto -