Rumunský číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zero -
1 Jeden Unul -
2 Dve Două -
3 Tri Trei -
4 štyri Patru -
5 Päť Cinci -
6 šesť șase -
7 Sedem Șapte -
8 Osem Opt -
9 Deväť Nouă -
10 Desať Zece -
11 Jedenásť Zece unul -
12 Dvanásť Zece douâ -
13 Trinásť Zece trei -
14 štrnásť Zece patru -
15 Pätnásť Zece cincu -
16 šestnásť Zece şaşe -
17 Sedemnásť Zece şapte -
18 Osemnásť Zece opt -
19 Devätnásť Zece nouâ -
20 Dvadsať Douăzeci -
21 Dvadsaťjeden Douăzeci și unu -
22 Dvadsať dva Douăzeci și doi -
23 Dvadsať tri Douăzeci și trei -
24 Dvadsať štyri Douăzeci și patru -
25 Dvadsaťpäť Douăzeci și cinci -
26 Dvadsať šesť Douăzeci și șase -
27 Dvadsať sedem Douăzeci și șapte -
28 Dvadsať osem Douăzeci și opt -
29 Dvadsať deväť Douazeci si noua -
30 Tridsať Treizeci -
31 Tridsať jedna Treizeci și unu -
32 Tridsať dva Treizeci doi -
33 Tridsať tri Treizeci și trei -
34 Tridsať štyri Treizeci si patru -
35 Tridsať päť Treizeci și cinci -
36 Tridsaťšesť Treizeci și șase -
37 Tridsaťsedem Treizeci și șapte -
38 Tridsať osem Treizeci și opt -
39 Tridsaťdeväť Treizeci și nouă -
40 štyridsať Patruzeci -
41 štyridsať jedna Patruzeci și unu la -
42 štyridsaťdva Patruzeci și două -
43 štyridsať tri Patruzeci si trei -
44 štyridsať štyri Patruzeci și patru -
45 štyridsaťpäť Patruzeci și cinci -
46 štyridsať šesť Patruzeci și șase -
47 štyridsaťsedem Patruzeci și șapte -
48 štyridsať osem Patruzeci și opt -
49 štyridsať deväť Patruzeci și nouă -
50 Päťdesiat Cincizeci -
51 Päťdesiat jedna Cincizeci si unu -
52 Päťdesiat dva Cincizeci și doi -
53 Päťdesiat tri Cincizeci si trei -
54 Päťdesiat štyri Cincizeci si patru -
55 Päťdesiat päť Cincizeci și cinci -
56 Päťdesiat šesť Cincizeci și șase -
57 Päťdesiat sedem Cincizeci și șapte -
58 Päťdesiat osem Cincizeci si opt -
59 Päťdesiat deväť Cincizeci nouă -
60 šesťdesiat Şaizeci -
61 šesťdesiat jedna Șaizeci și unu -
62 šesťdesiat dva Șaizeci și doi -
63 šesťdesiat tri Saizeci si trei -
64 šesťdesiat štyri Șaizeci și patru -
65 šesťdesiatpäť Șaizeci și cinci -
66 Sixty six Șaizeci și șase -
67 šesťdesiat sedem Șaizeci și șapte -
68 šesťdesiat osem Șaizeci și opt -
69 šesťdesiat deväť Șaizeci și nouă -
70 Sedemdesiat Şaptezeci -
71 Sedemdesiat jedna Saptezeci si unu -
72 Sedemdesiatdva Șaptezeci două -
73 Sedemdesiat tri Șaptezeci trei -
74 Sedemdesiat štyri Șaptezeci și patru -
75 Sedemdesiatpäť Șaptezeci și cinci -
76 Sedemdesiatšesť Șaptezeci și șase -
77 Sedemdesiatsedem Șaptezeci și șapte -
78 Sedemdesiatosem Șaptezeci și opt -
79 Sedemdesiat deväť Șaptezeci și nouă -
80 Osemdesiat Optzeci -
81 Osemdesiat jedna Optzeci și unu de -
82 Osemdesiatdva Optzeci două -
83 Osemdesiat tri Optzeci trei -
84 Osemdesiat štyri Optzeci și patru -
85 Osemdesiatpäť Optzeci și cinci -
86 Osemdesiat šesť Optzeci și șase -
87 Osemdesiat sedem Optzeci și șapte -
88 Osemdesiat osem Optzeci și opt -
89 Osemdesiat deväť Optzeci și nouă -
90 Deväťdesiat Nouăzeci -
91 Deväťdesiat jedna Nouăzeci unul -
92 Deväťdesiatdva Nouăzeci două -
93 Deväťdesiat tri Nouazeci si trei -
94 Deväťdesiat štyri Nouăzeci și patru -
95 Deväťdesiat päť Nouăzeci și cinci -
96 Deväťdesiat šesť Nouăzeci și șase -
97 Deväťdesiat sedem Nouăzeci și șapte -
98 Deväťdesiat osem Nouăzeci și opt -
99 Deväťdesiat deväť Nouăzeci și nouă -
100 Sto O sută de -