Poľský číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zero
1 Jeden Jeden
2 Dve Dwa
3 Tri Trzy
4 štyri Cztery
5 Päť Pięć
6 šesť Sześć
7 Sedem Siedem
8 Osem Osiem
9 Deväť Dziewięć
10 Desať Dziesięć
11 Jedenásť Jedenaście
12 Dvanásť Dwanaście
13 Trinásť Trzynaście
14 štrnásť Czternaście
15 Pätnásť Piętnaście
16 šestnásť Szesnaście
17 Sedemnásť Siedemnaście
18 Osemnásť Osiemnaście
19 Devätnásť Dziewiętnaście
20 Dvadsať Dwadzieścia
21 Dvadsaťjeden Dwadzieścia jeden
22 Dvadsať dva Dwadzieścia dwa
23 Dvadsať tri Dwadzieścia trzy
24 Dvadsať štyri Dwadzieścia cztery
25 Dvadsaťpäť Dwadzieścia pięć
26 Dvadsať šesť Dwadzieścia sześć
27 Dvadsať sedem Dwadzieścia siedem
28 Dvadsať osem Dwadzieścia osiem
29 Dvadsať deväť Dwadzieścia dziewięć
30 Tridsať Trzydzieści
31 Tridsať jedna Trzydzieści jeden
32 Tridsať dva Trzydzieści dwa
33 Tridsať tri Trzydzieści trzy
34 Tridsať štyri Trzydzieści cztery
35 Tridsať päť Trzydzieści pięć
36 Tridsaťšesť Trzydzieści sześć
37 Tridsaťsedem Trzydzieści siedem
38 Tridsať osem Trzydzieści osiem
39 Tridsaťdeväť Trzydzieści dziewięć
40 štyridsať Czterdzieści
41 štyridsať jedna Czterdzieści jeden
42 štyridsaťdva Czterdzieści dwa
43 štyridsať tri Czterdzieści trzy
44 štyridsať štyri Czterdzieści cztery
45 štyridsaťpäť Czterdzieści pięć
46 štyridsať šesť Czterdzieści sześć
47 štyridsaťsedem Czterdzieści siedem
48 štyridsať osem Czterdzieści osiem
49 štyridsať deväť Czterdzieści dziewięć
50 Päťdesiat Pięćdziesiąt
51 Päťdesiat jedna Pięćdziesiąt jeden
52 Päťdesiat dva Pięćdziesiąt dwa
53 Päťdesiat tri Pięćdziesiąt trzy
54 Päťdesiat štyri Pięćdziesiąt cztery
55 Päťdesiat päť Pięćdziesiąt pięć
56 Päťdesiat šesť Pięćdziesiąt sześć
57 Päťdesiat sedem Pięćdziesiąt siedem
58 Päťdesiat osem Pięćdziesiąt osiem
59 Päťdesiat deväť Pięćdziesiąt dziewięć
60 šesťdesiat Sześćdziesiąt
61 šesťdesiat jedna Sześćdziesiąt jeden
62 šesťdesiat dva Sześćdziesiąt dwa
63 šesťdesiat tri Sześćdziesiąt trzy
64 šesťdesiat štyri Sześćdziesiąt cztery
65 šesťdesiatpäť Sześćdziesiąt pięć
66 Sixty six Sześćdziesiąt sześć
67 šesťdesiat sedem Sześćdziesiąt siedem
68 šesťdesiat osem Sześćdziesiąt osiem
69 šesťdesiat deväť Sześćdziesiąt dziewięć
70 Sedemdesiat Siedemdziesiąt
71 Sedemdesiat jedna Siedemdziesiąt jeden
72 Sedemdesiatdva Siedemdziesiąt dwa
73 Sedemdesiat tri Siedemdziesiąt trzy
74 Sedemdesiat štyri Siedemdziesiąt cztery
75 Sedemdesiatpäť Siedemdziesiąt pięć
76 Sedemdesiatšesť Siedemdziesiąt sześć
77 Sedemdesiatsedem Siedemdziesiąt siedem
78 Sedemdesiatosem Siedemdziesiąt osiem
79 Sedemdesiat deväť Siedemdziesiąt dziewięć
80 Osemdesiat Osiemdziesiąt
81 Osemdesiat jedna Osiemdziesiąt jeden
82 Osemdesiatdva Osiemdziesiąt dwa
83 Osemdesiat tri Osiemdziesiąt trzy
84 Osemdesiat štyri Osiemdziesiąt cztery
85 Osemdesiatpäť Osiemdziesiąt pięć
86 Osemdesiat šesť Osiemdziesiąt sześć
87 Osemdesiat sedem Osiemdziesiąt siedem
88 Osemdesiat osem Osiemdziesiąt osiem
89 Osemdesiat deväť Osiemdziesiąt dziewięć
90 Deväťdesiat Dziewięćdziesiąt
91 Deväťdesiat jedna Dziewięćdziesiąt jeden
92 Deväťdesiatdva Dziewięćdziesiąt dwa
93 Deväťdesiat tri Dziewięćdziesiąt trzy
94 Deväťdesiat štyri Dziewięćdziesiąt cztery
95 Deväťdesiat päť Dziewięćdziesiąt pięć
96 Deväťdesiat šesť Dziewięćdziesiąt sześć
97 Deväťdesiat sedem Dziewięćdziesiąt siedem
98 Deväťdesiat osem Dziewięćdziesiąt osiem
99 Deväťdesiat deväť Dziewięćdziesiąt dziewięć
100 Sto Sto