Nórsky číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Null
1 Jeden Ett
2 Dve To
3 Tri Tre
4 štyri Fire
5 Päť Fem
6 šesť Seks
7 Sedem Sju
8 Osem åtte
9 Deväť Ni
10 Desať Ti
11 Jedenásť Elleve
12 Dvanásť Tolv
13 Trinásť Tretten
14 štrnásť Fjorten
15 Pätnásť Femten
16 šestnásť Seksten
17 Sedemnásť Seventeen
18 Osemnásť Atten
19 Devätnásť Nitten
20 Dvadsať Tjue
21 Dvadsaťjeden Tjueen
22 Dvadsať dva Tjueto
23 Dvadsať tri Tjuetre
24 Dvadsať štyri Tjuefire
25 Dvadsaťpäť Tjuefem
26 Dvadsať šesť Tjueseks
27 Dvadsať sedem Tjue sju
28 Dvadsať osem Tjueåtte
29 Dvadsať deväť Tjueni
30 Tridsať Tretti
31 Tridsať jedna Trettien
32 Tridsať dva Tretti to
33 Tridsať tri Trettitre
34 Tridsať štyri Trettifire
35 Tridsať päť Trettifem
36 Tridsaťšesť Trettiseks
37 Tridsaťsedem Trettisyv
38 Tridsať osem Trettiåtte
39 Tridsaťdeväť Tretti ni
40 štyridsať Førti
41 štyridsať jedna Førti ett
42 štyridsaťdva Førtito
43 štyridsať tri Førtitre
44 štyridsať štyri Førti fire
45 štyridsaťpäť Førtifem
46 štyridsať šesť Førti seks
47 štyridsaťsedem Førti syv
48 štyridsať osem Førtiåtte
49 štyridsať deväť Førti ni
50 Päťdesiat Femti
51 Päťdesiat jedna Femtien
52 Päťdesiat dva Femtito
53 Päťdesiat tri Femtitre
54 Päťdesiat štyri Femtifire
55 Päťdesiat päť Femtifem
56 Päťdesiat šesť Femtiseks
57 Päťdesiat sedem Femti sju
58 Päťdesiat osem Femtiåtte
59 Päťdesiat deväť Femtini
60 šesťdesiat Seksti
61 šesťdesiat jedna Sekstien
62 šesťdesiat dva Sekstito
63 šesťdesiat tri Sekstitre
64 šesťdesiat štyri Sekstifire
65 šesťdesiatpäť Sekstifem
66 Sixty six Sekstiseks
67 šesťdesiat sedem Sekstisju
68 šesťdesiat osem Sekstiåtte
69 šesťdesiat deväť Sekstini
70 Sedemdesiat Sytti
71 Sedemdesiat jedna Syttiett
72 Sedemdesiatdva Syttito
73 Sedemdesiat tri Sytti tre
74 Sedemdesiat štyri Syttifire
75 Sedemdesiatpäť Syttifem
76 Sedemdesiatšesť Syttiseks
77 Sedemdesiatsedem Seventy Seven
78 Sedemdesiatosem Sytti åtte
79 Sedemdesiat deväť Syttini
80 Osemdesiat åtti
81 Osemdesiat jedna åttien
82 Osemdesiatdva åttito
83 Osemdesiat tri åttitre
84 Osemdesiat štyri åtti fire
85 Osemdesiatpäť åttifem
86 Osemdesiat šesť åttiseks
87 Osemdesiat sedem åtti sju
88 Osemdesiat osem åttiåtte
89 Osemdesiat deväť åtti ni
90 Deväťdesiat Ninety
91 Deväťdesiat jedna Nitti ett
92 Deväťdesiatdva Nittito
93 Deväťdesiat tri Nitti tre
94 Deväťdesiat štyri Nittifire
95 Deväťdesiat päť Nittifem
96 Deväťdesiat šesť Nitti seks
97 Deväťdesiat sedem Nitti sju
98 Deväťdesiat osem Nittiåtte
99 Deväťdesiat deväť Nittini
100 Sto Ett hundre