Kórejčina číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula 제로
1 Jeden
2 Dve
3 Tri
4 štyri
5 Päť
6 šesť
7 Sedem
8 Osem
9 Deväť
10 Desať
11 Jedenásť 십일
12 Dvanásť 십이
13 Trinásť 십삼
14 štrnásť 십사
15 Pätnásť 십오
16 šestnásť 십육
17 Sedemnásť 십칠
18 Osemnásť 십발
19 Devätnásť 십구
20 Dvadsať 이 십
21 Dvadsaťjeden 이 십일
22 Dvadsať dva 이 십이
23 Dvadsať tri 이 십삼
24 Dvadsať štyri 이 십사
25 Dvadsaťpäť 이 십오
26 Dvadsať šesť 이 십육
27 Dvadsať sedem 이 십칠
28 Dvadsať osem 이 십발
29 Dvadsať deväť 이 십구
30 Tridsať 삼 십
31 Tridsať jedna 삼 십 일
32 Tridsať dva 삼 십 이
33 Tridsať tri 삼 십 삼
34 Tridsať štyri 삼 십 사
35 Tridsať päť 삼 십 오
36 Tridsaťšesť 삼 십 육
37 Tridsaťsedem 삼 십 칠
38 Tridsať osem 삼 십 발
39 Tridsaťdeväť 삼 십 구
40 štyridsať 사 십
41 štyridsať jedna 사 십일
42 štyridsaťdva 사 십이
43 štyridsať tri 사 십삼
44 štyridsať štyri 사 십사
45 štyridsaťpäť 사 십오
46 štyridsať šesť 사 십육
47 štyridsaťsedem 사 십칠
48 štyridsať osem 사 십발
49 štyridsať deväť 사 십구
50 Päťdesiat 오 십
51 Päťdesiat jedna 오 십일
52 Päťdesiat dva 오 십이
53 Päťdesiat tri 오 십삼
54 Päťdesiat štyri 오 십사
55 Päťdesiat päť 오 십오
56 Päťdesiat šesť 오 십육
57 Päťdesiat sedem 오 십칠
58 Päťdesiat osem 오 십발
59 Päťdesiat deväť 오 십구
60 šesťdesiat 육 십
61 šesťdesiat jedna 육 십일
62 šesťdesiat dva 육 십이
63 šesťdesiat tri 육 십삼
64 šesťdesiat štyri 육 십사
65 šesťdesiatpäť 육 십오
66 Sixty six 육 십육
67 šesťdesiat sedem 육 십칠
68 šesťdesiat osem 육 십발
69 šesťdesiat deväť 육 십구
70 Sedemdesiat 칠 십
71 Sedemdesiat jedna 칠 십일
72 Sedemdesiatdva 칠 십이
73 Sedemdesiat tri 칠 십삼
74 Sedemdesiat štyri 칠 십사
75 Sedemdesiatpäť 칠 십오
76 Sedemdesiatšesť 칠 십육
77 Sedemdesiatsedem 칠 십칠
78 Sedemdesiatosem 칠 십발
79 Sedemdesiat deväť 칠 십구
80 Osemdesiat 발 십
81 Osemdesiat jedna 발 십일
82 Osemdesiatdva 발 십이
83 Osemdesiat tri 발 십삼
84 Osemdesiat štyri 발 십사
85 Osemdesiatpäť 발 십오
86 Osemdesiat šesť 발 십육
87 Osemdesiat sedem 발 십칠
88 Osemdesiat osem 발 십발
89 Osemdesiat deväť 발 십구
90 Deväťdesiat 구 십
91 Deväťdesiat jedna 구 십일
92 Deväťdesiatdva 구 십이
93 Deväťdesiat tri 구 십삼
94 Deväťdesiat štyri 구 십사
95 Deväťdesiat päť 구 십오
96 Deväťdesiat šesť 구 십육
97 Deväťdesiat sedem 구 십칠
98 Deväťdesiat osem 구 십발
99 Deväťdesiat deväť 구 십구
100 Sto