Japonec číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula ゼロ
1 Jeden
2 Dve
3 Tri
4 štyri
5 Päť
6 šesť
7 Sedem
8 Osem
9 Deväť
10 Desať
11 Jedenásť 十一
12 Dvanásť 十二
13 Trinásť 十三
14 štrnásť 十四
15 Pätnásť 十五
16 šestnásť 十六
17 Sedemnásť 十七
18 Osemnásť 十八
19 Devätnásť 十九
20 Dvadsať 二十
21 Dvadsaťjeden 二十一
22 Dvadsať dva 二十二
23 Dvadsať tri 二十三
24 Dvadsať štyri 二十四
25 Dvadsaťpäť 二十五
26 Dvadsať šesť 二十六
27 Dvadsať sedem 二十七
28 Dvadsať osem 二十八
29 Dvadsať deväť 二十九
30 Tridsať 三十
31 Tridsať jedna 三十一
32 Tridsať dva 三十二
33 Tridsať tri 三十三
34 Tridsať štyri 三十四
35 Tridsať päť 三十五
36 Tridsaťšesť 三十六
37 Tridsaťsedem 三十七
38 Tridsať osem 三十八
39 Tridsaťdeväť 三十九
40 štyridsať 四十
41 štyridsať jedna 四十一
42 štyridsaťdva 四十二
43 štyridsať tri 四十三
44 štyridsať štyri 四十四
45 štyridsaťpäť 四十五
46 štyridsať šesť 四十六
47 štyridsaťsedem 四十七
48 štyridsať osem 四十八
49 štyridsať deväť 四十九
50 Päťdesiat 五十
51 Päťdesiat jedna 五十一
52 Päťdesiat dva 五十二
53 Päťdesiat tri 五十三
54 Päťdesiat štyri 五十四
55 Päťdesiat päť 五十五
56 Päťdesiat šesť 五十六
57 Päťdesiat sedem 五十七
58 Päťdesiat osem 五十八
59 Päťdesiat deväť 五十九
60 šesťdesiat 六十
61 šesťdesiat jedna 六十一
62 šesťdesiat dva 六十二
63 šesťdesiat tri 六十三
64 šesťdesiat štyri 六十四
65 šesťdesiatpäť 六十五
66 Sixty six 六十六
67 šesťdesiat sedem 六十七
68 šesťdesiat osem 六十八
69 šesťdesiat deväť 六十九
70 Sedemdesiat 七十
71 Sedemdesiat jedna 七十一
72 Sedemdesiatdva 七十二
73 Sedemdesiat tri 七十三
74 Sedemdesiat štyri 七十四
75 Sedemdesiatpäť 七十五
76 Sedemdesiatšesť 七十六
77 Sedemdesiatsedem 七十七
78 Sedemdesiatosem 七十八
79 Sedemdesiat deväť 七十九
80 Osemdesiat 八十
81 Osemdesiat jedna 八十一
82 Osemdesiatdva 八十二
83 Osemdesiat tri 八十三
84 Osemdesiat štyri 八十四
85 Osemdesiatpäť 八十五
86 Osemdesiat šesť 八十六
87 Osemdesiat sedem 八十七
88 Osemdesiat osem 八十八
89 Osemdesiat deväť 八十九
90 Deväťdesiat 九十
91 Deväťdesiat jedna 九十一
92 Deväťdesiatdva 九十二
93 Deväťdesiat tri 九十三
94 Deväťdesiat štyri 九十四
95 Deväťdesiat päť 九十五
96 Deväťdesiat šesť 九十六
97 Deväťdesiat sedem 九十七
98 Deväťdesiat osem 九十八
99 Deväťdesiat deväť 九十九
100 Sto