Holandský číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nul -
1 Jeden één -
2 Dve Twee -
3 Tri Drie -
4 štyri Vier -
5 Päť Vijf -
6 šesť Zes -
7 Sedem Zeven -
8 Osem Acht -
9 Deväť Negen -
10 Desať Tien -
11 Jedenásť Elf -
12 Dvanásť Twaalf -
13 Trinásť Dertien -
14 štrnásť Veertien -
15 Pätnásť Vijftien -
16 šestnásť Zestien -
17 Sedemnásť Zeventien -
18 Osemnásť Achttien -
19 Devätnásť Negentien -
20 Dvadsať Twintig -
21 Dvadsaťjeden Eenentwintig -
22 Dvadsať dva Tweeëntwintig -
23 Dvadsať tri Drieëntwintig -
24 Dvadsať štyri Vierentwintig -
25 Dvadsaťpäť Vijfentwintig -
26 Dvadsať šesť Zesentwintig -
27 Dvadsať sedem Zevenentwintig -
28 Dvadsať osem Achtentwintig -
29 Dvadsať deväť Negenentwintig -
30 Tridsať Dertig -
31 Tridsať jedna Eenendertig -
32 Tridsať dva Tweeëndertig -
33 Tridsať tri Drieëndertig -
34 Tridsať štyri Vierendertig -
35 Tridsať päť Vijfendertig -
36 Tridsaťšesť Zesendertig -
37 Tridsaťsedem Zevenendertig -
38 Tridsať osem Achtendertig -
39 Tridsaťdeväť Negenendertig -
40 štyridsať Veertig -
41 štyridsať jedna Eenenveertig -
42 štyridsaťdva Tweeenveertig -
43 štyridsať tri Drieënveertig -
44 štyridsať štyri Vierenveertig -
45 štyridsaťpäť Vijfenveertig -
46 štyridsať šesť Zesenveertig -
47 štyridsaťsedem Zevenenveertig -
48 štyridsať osem Achtenveertig -
49 štyridsať deväť Negenenveertig -
50 Päťdesiat Vijftig -
51 Päťdesiat jedna Eenenvijftig -
52 Päťdesiat dva Tweeënvijftig -
53 Päťdesiat tri Drieënvijftig -
54 Päťdesiat štyri Vierenvijftig -
55 Päťdesiat päť Vijfenvijftig -
56 Päťdesiat šesť Zesenvijftig -
57 Päťdesiat sedem Zevenenvijftig -
58 Päťdesiat osem Achtenvijftig -
59 Päťdesiat deväť Negenenvijftig -
60 šesťdesiat Zestig -
61 šesťdesiat jedna Eenenzestig -
62 šesťdesiat dva Tweeënzestig -
63 šesťdesiat tri Drieënzestig -
64 šesťdesiat štyri Vierenzestig -
65 šesťdesiatpäť Vijfenzestig -
66 Sixty six Zesenzestig -
67 šesťdesiat sedem Zevenenzestig -
68 šesťdesiat osem Achtenzestig -
69 šesťdesiat deväť Negenenzestig -
70 Sedemdesiat Zeventig -
71 Sedemdesiat jedna Eenenzeventig -
72 Sedemdesiatdva Tweeënzeventig -
73 Sedemdesiat tri Zeventig drie -
74 Sedemdesiat štyri Vierenzeventig -
75 Sedemdesiatpäť Vijfenzeventig -
76 Sedemdesiatšesť Zesenzeventig -
77 Sedemdesiatsedem Zeventig zeven -
78 Sedemdesiatosem Achtenzeventig -
79 Sedemdesiat deväť Negenenzeventig -
80 Osemdesiat Tachtig -
81 Osemdesiat jedna Eenentachtig -
82 Osemdesiatdva Tweeëntachtig -
83 Osemdesiat tri Drieëntachtig -
84 Osemdesiat štyri Vierentachtig -
85 Osemdesiatpäť Vijfentachtig -
86 Osemdesiat šesť Zesentachtig -
87 Osemdesiat sedem Zevenentachtig -
88 Osemdesiat osem Achtentachtig -
89 Osemdesiat deväť Negenentachtig -
90 Deväťdesiat Negentig -
91 Deväťdesiat jedna Eenennegentig -
92 Deväťdesiatdva Tweeënnegentig -
93 Deväťdesiat tri Drieënnegentig -
94 Deväťdesiat štyri Vierennegentig -
95 Deväťdesiat päť Vijfennegentig -
96 Deväťdesiat šesť Zesennegentig -
97 Deväťdesiat sedem Negentig zeven -
98 Deväťdesiat osem Achtennegentig -
99 Deväťdesiat deväť Negenennegentig -
100 Sto Honderd -