Hebrejčina číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula אפס -
1 Jeden אחד -
2 Dve שני -
3 Tri שלוש -
4 štyri ארבעה -
5 Päť חמש -
6 šesť שש -
7 Sedem שבע -
8 Osem שמונה -
9 Deväť תשע -
10 Desať עשר -
11 Jedenásť Eleven -
12 Dvanásť שנים עשר -
13 Trinásť שלוש עשרה -
14 štrnásť ארבעה עשר -
15 Pätnásť חמש עשרה -
16 šestnásť שש עשרה -
17 Sedemnásť Seventeen -
18 Osemnásť שמונה עשר -
19 Devätnásť תשעה-עשר -
20 Dvadsať עשרים -
21 Dvadsaťjeden עשרים ואחד -
22 Dvadsať dva עשרים ושתיים -
23 Dvadsať tri עשרים ושלוש -
24 Dvadsať štyri עשרים וארבעה -
25 Dvadsaťpäť עשרים וחמש -
26 Dvadsať šesť עשרים ושש -
27 Dvadsať sedem עשרים ושבע -
28 Dvadsať osem עשרים ושמונה -
29 Dvadsať deväť עשרים ותשע -
30 Tridsať שלושים -
31 Tridsať jedna שלושים ואחד -
32 Tridsať dva שלושים ושניים -
33 Tridsať tri שלושים ושלושה -
34 Tridsať štyri שלושים וארבעה -
35 Tridsať päť שלושים וחמש -
36 Tridsaťšesť שלושים ושש -
37 Tridsaťsedem שלושים ושבע -
38 Tridsať osem שלושים ושמונה -
39 Tridsaťdeväť שלושים ותשע -
40 štyridsať ארבעים -
41 štyridsať jedna ארבעים ואחת -
42 štyridsaťdva ארבעים שני -
43 štyridsať tri ארבעים שלושה -
44 štyridsať štyri ארבעים וארבעה -
45 štyridsaťpäť ארבעים וחמש -
46 štyridsať šesť ארבעים ושש -
47 štyridsaťsedem ארבעים ושבע -
48 štyridsať osem ארבעים ושמונה -
49 štyridsať deväť ארבעים ותשע -
50 Päťdesiat חמישים -
51 Päťdesiat jedna חמישים ואחד -
52 Päťdesiat dva חמישים שני -
53 Päťdesiat tri חמישים שלושה -
54 Päťdesiat štyri חמישים וארבעה -
55 Päťdesiat päť חמישים וחמש -
56 Päťdesiat šesť חמישים ושש -
57 Päťdesiat sedem חמישים ושבע -
58 Päťdesiat osem חמישים ושמונה -
59 Päťdesiat deväť חמישים ותשע -
60 šesťdesiat שישים -
61 šesťdesiat jedna שישים אחד -
62 šesťdesiat dva שישים שני -
63 šesťdesiat tri שישים ושלושה -
64 šesťdesiat štyri שישים וארבעה -
65 šesťdesiatpäť שישים וחמש -
66 Sixty six שישים ושישה -
67 šesťdesiat sedem שישים ושבע -
68 šesťdesiat osem שישים שמונה -
69 šesťdesiat deväť שישים ותשע -
70 Sedemdesiat ע -
71 Sedemdesiat jedna שבעים אחד -
72 Sedemdesiatdva שבעים ושתיים -
73 Sedemdesiat tri שבעים ושלושה -
74 Sedemdesiat štyri שבעים וארבעה -
75 Sedemdesiatpäť שבעים וחמש -
76 Sedemdesiatšesť שבעים ושישה -
77 Sedemdesiatsedem שבעים ושבע -
78 Sedemdesiatosem שבעים ושמונה -
79 Sedemdesiat deväť שבעים ותשע -
80 Osemdesiat שמונים -
81 Osemdesiat jedna שמונים אחד -
82 Osemdesiatdva שמונים שני -
83 Osemdesiat tri שמונים שלושה -
84 Osemdesiat štyri שמונים וארבעה -
85 Osemdesiatpäť שמונים וחמש -
86 Osemdesiat šesť שמונים ושישה -
87 Osemdesiat sedem שמונים ושבע -
88 Osemdesiat osem שמונים ושמונה -
89 Osemdesiat deväť שמונים ותשע -
90 Deväťdesiat תשעים -
91 Deväťdesiat jedna תשעים ואחד -
92 Deväťdesiatdva תשעים שני -
93 Deväťdesiat tri תשעים שלושה -
94 Deväťdesiat štyri תשעים וארבעה -
95 Deväťdesiat päť תשעים וחמש -
96 Deväťdesiat šesť תשעים ושש -
97 Deväťdesiat sedem תשעים ושבע -
98 Deväťdesiat osem תשעים ושמונה -
99 Deväťdesiat deväť תשעים ותשע -
100 Sto מאה -