Galician číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Cero -
1 Jeden Un -
2 Dve Dous -
3 Tri Tres -
4 štyri Catro -
5 Päť Cinco -
6 šesť Seis -
7 Sedem Sete -
8 Osem Oito -
9 Deväť Nove -
10 Desať Dez -
11 Jedenásť Once -
12 Dvanásť Doce -
13 Trinásť Trece -
14 štrnásť Catorce -
15 Pätnásť Quince -
16 šestnásť Dezaseis -
17 Sedemnásť Dezasete -
18 Osemnásť Dezaoito -
19 Devätnásť Dezanove -
20 Dvadsať Vinte -
21 Dvadsaťjeden Vinte e un -
22 Dvadsať dva Vinte e dous -
23 Dvadsať tri Vinte e tres -
24 Dvadsať štyri Vinte e catro -
25 Dvadsaťpäť Vintecinco -
26 Dvadsať šesť Vinte e seis -
27 Dvadsať sedem Vintesete -
28 Dvadsať osem Vinteoito -
29 Dvadsať deväť Vinte e nove -
30 Tridsať Trinta -
31 Tridsať jedna Trinta e un -
32 Tridsať dva Trinta e dous -
33 Tridsať tri Trinta e tres -
34 Tridsať štyri Trinta e catro -
35 Tridsať päť Trinta e cinco -
36 Tridsaťšesť Trinta e seis -
37 Tridsaťsedem Trinta e sete -
38 Tridsať osem Trinta e oito -
39 Tridsaťdeväť Trinta e nove -
40 štyridsať Corenta -
41 štyridsať jedna Corenta e un -
42 štyridsaťdva Corenta e dous -
43 štyridsať tri Corenta e tres -
44 štyridsať štyri Corenta e catro -
45 štyridsaťpäť Corenta e cinco -
46 štyridsať šesť Corenta e seis -
47 štyridsaťsedem Corenta e sete -
48 štyridsať osem Corenta e oito -
49 štyridsať deväť Corenta e nove -
50 Päťdesiat Cincuenta -
51 Päťdesiat jedna Cincuenta e un -
52 Päťdesiat dva Cincuenta e dous -
53 Päťdesiat tri Cincuenta e tres -
54 Päťdesiat štyri Cincuenta e catro -
55 Päťdesiat päť Cincuenta e cinco -
56 Päťdesiat šesť Cincuenta e seis -
57 Päťdesiat sedem Cincuenta e sete -
58 Päťdesiat osem Cincuenta e oito -
59 Päťdesiat deväť Cincuenta e nove -
60 šesťdesiat Sesenta -
61 šesťdesiat jedna Sesenta e un -
62 šesťdesiat dva Sesenta e dous -
63 šesťdesiat tri Sesenta e tres -
64 šesťdesiat štyri Sesenta e catro -
65 šesťdesiatpäť Sesenta e cinco -
66 Sixty six Sesenta e seis -
67 šesťdesiat sedem Sesenta e sete -
68 šesťdesiat osem Sesenta e oito -
69 šesťdesiat deväť Sesenta e nove -
70 Sedemdesiat Setenta -
71 Sedemdesiat jedna Setenta e un -
72 Sedemdesiatdva Setenta e dous -
73 Sedemdesiat tri Setenta e tres -
74 Sedemdesiat štyri Setenta e catro -
75 Sedemdesiatpäť Setenta e cinco -
76 Sedemdesiatšesť Setenta e seis -
77 Sedemdesiatsedem Setenta e sete -
78 Sedemdesiatosem Setenta e oito -
79 Sedemdesiat deväť Setenta e nove -
80 Osemdesiat Oitenta -
81 Osemdesiat jedna Oitenta e un -
82 Osemdesiatdva Oitenta e dous -
83 Osemdesiat tri Oitenta e tres -
84 Osemdesiat štyri Oitenta e catro -
85 Osemdesiatpäť Oitenta e cinco -
86 Osemdesiat šesť Oitenta e seis -
87 Osemdesiat sedem Oitenta e sete -
88 Osemdesiat osem Oitenta e oito -
89 Osemdesiat deväť Oitenta e nove -
90 Deväťdesiat Noventa -
91 Deväťdesiat jedna Noventa e un -
92 Deväťdesiatdva Noventa e dous -
93 Deväťdesiat tri Noventa e tres -
94 Deväťdesiat štyri Noventa e catro -
95 Deväťdesiat päť Noventa e cinco -
96 Deväťdesiat šesť Noventa e seis -
97 Deväťdesiat sedem Noventa e sete -
98 Deväťdesiat osem Noventa e oito -
99 Deväťdesiat deväť Noventa e nove -
100 Sto Cen -