Esperanto číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nulo -
1 Jeden Unu -
2 Dve Du -
3 Tri Tri -
4 štyri Kvar -
5 Päť Kvin -
6 šesť Ses -
7 Sedem Sep -
8 Osem Ok -
9 Deväť Naŭ -
10 Desať Dek -
11 Jedenásť Levas -
12 Dvanásť Dekdu -
13 Trinásť Thirteen -
14 štrnásť Dek kvar -
15 Pätnásť Dek kvin -
16 šestnásť Dekses -
17 Sedemnásť Deksep -
18 Osemnásť Dekok -
19 Devätnásť Deknaŭ -
20 Dvadsať Dudek -
21 Dvadsaťjeden Dudek unu -
22 Dvadsať dva Dudek du -
23 Dvadsať tri Dudek tri -
24 Dvadsať štyri Dudek kvar -
25 Dvadsaťpäť Dudek kvin -
26 Dvadsať šesť Dudek ses -
27 Dvadsať sedem Dudek sep -
28 Dvadsať osem Dudek ok -
29 Dvadsať deväť Dudek naŭ -
30 Tridsať Tridek -
31 Tridsať jedna Tridek unu -
32 Tridsať dva Tridek du -
33 Tridsať tri Tridek tri -
34 Tridsať štyri Tridek kvar -
35 Tridsať päť Tridek kvin -
36 Tridsaťšesť Tridek ses -
37 Tridsaťsedem Tridek sep -
38 Tridsať osem Tridek ok -
39 Tridsaťdeväť Tridek naŭ -
40 štyridsať Kvardek -
41 štyridsať jedna Kvardek unu -
42 štyridsaťdva Kvardek du -
43 štyridsať tri Kvardek tri -
44 štyridsať štyri Kvardek kvar -
45 štyridsaťpäť Kvardek kvin -
46 štyridsať šesť Kvardek ses -
47 štyridsaťsedem Kvardek sep -
48 štyridsať osem Kvardek ok -
49 štyridsať deväť Kvardek naŭ -
50 Päťdesiat Kvindek -
51 Päťdesiat jedna Kvindek unu -
52 Päťdesiat dva Kvindek du -
53 Päťdesiat tri Kvindek tri -
54 Päťdesiat štyri Kvindek kvar -
55 Päťdesiat päť Kvindek kvin -
56 Päťdesiat šesť Kvindek ses -
57 Päťdesiat sedem Kvindek sep -
58 Päťdesiat osem Kvindek ok -
59 Päťdesiat deväť Kvindek naŭ -
60 šesťdesiat Sesdek -
61 šesťdesiat jedna Sesdek unu -
62 šesťdesiat dva Sesdek du -
63 šesťdesiat tri Sesdek tri -
64 šesťdesiat štyri Sesdek kvar -
65 šesťdesiatpäť Sesdek kvin -
66 Sixty six Sesdek ses -
67 šesťdesiat sedem Sesdek sep -
68 šesťdesiat osem Sesdek ok -
69 šesťdesiat deväť Sesdek naŭ -
70 Sedemdesiat Sepdek -
71 Sedemdesiat jedna Sepdek unu -
72 Sedemdesiatdva Sepdek du -
73 Sedemdesiat tri Sepdek tri -
74 Sedemdesiat štyri Sepdek kvar -
75 Sedemdesiatpäť Sepdek kvin -
76 Sedemdesiatšesť Sepdek ses -
77 Sedemdesiatsedem Sepdek sep -
78 Sedemdesiatosem Sepdek ok -
79 Sedemdesiat deväť Sepdek naŭ -
80 Osemdesiat Okdek -
81 Osemdesiat jedna Okdek unu -
82 Osemdesiatdva Okdek du -
83 Osemdesiat tri Okdek tri -
84 Osemdesiat štyri Okdek kvar -
85 Osemdesiatpäť Okdek kvin -
86 Osemdesiat šesť Okdek ses -
87 Osemdesiat sedem Okdek sep -
88 Osemdesiat osem Okdek ok -
89 Osemdesiat deväť Okdek naŭ -
90 Deväťdesiat Naŭdek -
91 Deväťdesiat jedna Naŭdek unu -
92 Deväťdesiatdva Naŭdek du -
93 Deväťdesiat tri Naŭdek tri -
94 Deväťdesiat štyri Naŭdek kvar -
95 Deväťdesiat päť Naŭdek kvin -
96 Deväťdesiat šesť Naŭdek ses -
97 Deväťdesiat sedem Naŭdek sep -
98 Deväťdesiat osem Naŭdek ok -
99 Deväťdesiat deväť Naŭdek naŭ -
100 Sto Cent -