Dánsky číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nul -
1 Jeden 3 -
2 Dve To -
3 Tri Tre -
4 štyri Fire -
5 Päť Fem -
6 šesť Seks -
7 Sedem Syv -
8 Osem Otte -
9 Deväť Ni -
10 Desať Ti -
11 Jedenásť Elleve -
12 Dvanásť Tolv -
13 Trinásť Tretten -
14 štrnásť Fjorten -
15 Pätnásť Femten -
16 šestnásť Seksten -
17 Sedemnásť Sytten -
18 Osemnásť Atten -
19 Devätnásť Nitten -
20 Dvadsať Tyve -
21 Dvadsaťjeden Tyve én -
22 Dvadsať dva Tyve to -
23 Dvadsať tri Tyve tre -
24 Dvadsať štyri Fireogtyve -
25 Dvadsaťpäť Femogtyve -
26 Dvadsať šesť Tyve seks -
27 Dvadsať sedem Tyve syv -
28 Dvadsať osem Tyve otte -
29 Dvadsať deväť Tyve ni -
30 Tridsať Tredive -
31 Tridsať jedna Enogtredive -
32 Tridsať dva Toogtredive -
33 Tridsať tri Treogtredive -
34 Tridsať štyri Fireogtredive -
35 Tridsať päť Femogtredive -
36 Tridsaťšesť Seksogtredive -
37 Tridsaťsedem Syvogtredive -
38 Tridsať osem Otteogtredive -
39 Tridsaťdeväť Tredive ni -
40 štyridsať Fyrre -
41 štyridsať jedna Enogfyrre -
42 štyridsaťdva Toogfyrre -
43 štyridsať tri Treogfyrre -
44 štyridsať štyri Fireogfyrre -
45 štyridsaťpäť Femogfyrre -
46 štyridsať šesť Seksogfyrre -
47 štyridsaťsedem Syvogfyrre -
48 štyridsať osem Otteogfyrre -
49 štyridsať deväť Fyrre ni -
50 Päťdesiat Halvtreds -
51 Päťdesiat jedna Fifty ene -
52 Päťdesiat dva Fifty to -
53 Päťdesiat tri Fifty tre -
54 Päťdesiat štyri Fifty fire -
55 Päťdesiat päť Fifty fem -
56 Päťdesiat šesť Fifty seks -
57 Päťdesiat sedem Fifty syv -
58 Päťdesiat osem Fifty otte -
59 Päťdesiat deväť Fifty ni -
60 šesťdesiat Tress -
61 šesťdesiat jedna Enogtres -
62 šesťdesiat dva Sixty to -
63 šesťdesiat tri Treogtres -
64 šesťdesiat štyri Sixty fire -
65 šesťdesiatpäť Sixty fem -
66 Sixty six Sixty seks -
67 šesťdesiat sedem Sixty syv -
68 šesťdesiat osem Sixty otte -
69 šesťdesiat deväť Sixty ni -
70 Sedemdesiat Halvfjerds -
71 Sedemdesiat jedna Halvfjerds en -
72 Sedemdesiatdva Seventy to -
73 Sedemdesiat tri Halvfjerds tre -
74 Sedemdesiat štyri Seventy fire -
75 Sedemdesiatpäť Halvfjerds fem -
76 Sedemdesiatšesť Halvfjerds seks -
77 Sedemdesiatsedem Halvfjerds syv -
78 Sedemdesiatosem Halvfjerds otte -
79 Sedemdesiat deväť Halvfjerds ni -
80 Osemdesiat Firs -
81 Osemdesiat jedna Firs ene -
82 Osemdesiatdva Firs to -
83 Osemdesiat tri Eighty tre -
84 Osemdesiat štyri Eighty fire -
85 Osemdesiatpäť Eighty fem -
86 Osemdesiat šesť Firs seks -
87 Osemdesiat sedem Firs syv -
88 Osemdesiat osem Eighty otte -
89 Osemdesiat deväť Firs ni -
90 Deväťdesiat Ninety -
91 Deväťdesiat jedna Halvfems én -
92 Deväťdesiatdva Halvfems to -
93 Deväťdesiat tri Ninety tre -
94 Deväťdesiat štyri Halvfems fire -
95 Deväťdesiat päť Ninety fem -
96 Deväťdesiat šesť Ninety Six -
97 Deväťdesiat sedem Ninety syv -
98 Deväťdesiat osem Halvfems otte -
99 Deväťdesiat deväť Ninety Nine -
100 Sto Et hundrede -