Chorvátsky číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nula -
1 Jeden Jedan -
2 Dve Dva -
3 Tri Tri -
4 štyri Četiri -
5 Päť Pet -
6 šesť Šest -
7 Sedem Sedam -
8 Osem Osam -
9 Deväť Devet -
10 Desať Deset -
11 Jedenásť Jedanaest -
12 Dvanásť Dvanaest -
13 Trinásť Trinaest -
14 štrnásť Četrnaest -
15 Pätnásť Petnaest -
16 šestnásť šesnaest -
17 Sedemnásť Sedamnaesti -
18 Osemnásť Osamnaest -
19 Devätnásť Devetnaest -
20 Dvadsať Dvadeset -
21 Dvadsaťjeden Dvadeset jedan -
22 Dvadsať dva Dvadeset dva -
23 Dvadsať tri Dvadeset tri -
24 Dvadsať štyri Dvadeset i četiri -
25 Dvadsaťpäť Dvadeset i pet -
26 Dvadsať šesť Dvadeset šest -
27 Dvadsať sedem Dvadeset sedam -
28 Dvadsať osem Dvadeset i osam -
29 Dvadsať deväť Dvadeset i devet -
30 Tridsať Trideset -
31 Tridsať jedna Trideset jedan -
32 Tridsať dva Trideset dva -
33 Tridsať tri Trideset tri -
34 Tridsať štyri Trideset i četiri -
35 Tridsať päť Trideset i pet -
36 Tridsaťšesť Trideset i šest -
37 Tridsaťsedem Trideset i sedam -
38 Tridsať osem Trideset i osam -
39 Tridsaťdeväť Trideset devet -
40 štyridsať četrdeset -
41 štyridsať jedna Četrdeset jedan -
42 štyridsaťdva Četrdeset dva -
43 štyridsať tri Četrdeset tri -
44 štyridsať štyri Četrdeset četiri -
45 štyridsaťpäť Četrdeset i pet -
46 štyridsať šesť Četrdeset i šest -
47 štyridsaťsedem Četrdeset sedam -
48 štyridsať osem Četrdeset osam -
49 štyridsať deväť Četrdeset i devet -
50 Päťdesiat Pedeset -
51 Päťdesiat jedna Pedeset jedan -
52 Päťdesiat dva Pedeset dva -
53 Päťdesiat tri Pedeset tri -
54 Päťdesiat štyri Pedeset i četiri -
55 Päťdesiat päť Pedeset i pet -
56 Päťdesiat šesť Pedeset i šest -
57 Päťdesiat sedem Pedeset sedam -
58 Päťdesiat osem Pedeset osam -
59 Päťdesiat deväť Pedeset i devet -
60 šesťdesiat šezdeset -
61 šesťdesiat jedna Šezdeset jedan -
62 šesťdesiat dva Šezdeset dva -
63 šesťdesiat tri Šezdeset tri -
64 šesťdesiat štyri Šezdeset i četiri -
65 šesťdesiatpäť Šezdeset i pet -
66 Sixty six Šezdeset i šest -
67 šesťdesiat sedem Šezdeset i sedam -
68 šesťdesiat osem Šezdeset i osam -
69 šesťdesiat deväť Šezdeset devet -
70 Sedemdesiat Sedamdeset -
71 Sedemdesiat jedna Sedamdeset jedan -
72 Sedemdesiatdva Sedamdeset dva -
73 Sedemdesiat tri Sedamdeset tri -
74 Sedemdesiat štyri Sedamdeset četiri -
75 Sedemdesiatpäť Sedamdeset i pet -
76 Sedemdesiatšesť Sedamdeset i šest -
77 Sedemdesiatsedem Sedamdeset i sedam -
78 Sedemdesiatosem Sedamdeset i osam -
79 Sedemdesiat deväť Sedamdeset devet -
80 Osemdesiat Osamdeset -
81 Osemdesiat jedna Osamdeset jedan -
82 Osemdesiatdva Osamdeset dva -
83 Osemdesiat tri Osamdeset tri -
84 Osemdesiat štyri Osamdeset i četiri -
85 Osemdesiatpäť Osamdeset i pet -
86 Osemdesiat šesť Osamdeset i šest -
87 Osemdesiat sedem Osamdeset i sedam -
88 Osemdesiat osem Osamdeset osam -
89 Osemdesiat deväť Osamdeset i devet -
90 Deväťdesiat Devedeset -
91 Deväťdesiat jedna Devedeset jedan -
92 Deväťdesiatdva Devedeset dva -
93 Deväťdesiat tri Devedeset tri -
94 Deväťdesiat štyri Devedeset i četiri -
95 Deväťdesiat päť Devedeset i pet -
96 Deväťdesiat šesť Devedeset i šest -
97 Deväťdesiat sedem Devedeset i sedam -
98 Deväťdesiat osem Devedeset i osam -
99 Deväťdesiat deväť Devedeset i devet -
100 Sto Stotinu -