Čeština číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Nula
1 Jeden Jeden
2 Dve Dvě
3 Tri Tři
4 štyri čtyři
5 Päť Pět
6 šesť šest
7 Sedem Sedm
8 Osem Osm
9 Deväť Devět
10 Desať Deset
11 Jedenásť Jedenáct
12 Dvanásť Dvanáct
13 Trinásť Třináct
14 štrnásť čtrnáct
15 Pätnásť Patnáct
16 šestnásť šestnáct
17 Sedemnásť Sedmnáct
18 Osemnásť Osmnáct
19 Devätnásť Devatenáct
20 Dvadsať Dvacet
21 Dvadsaťjeden Dvacet jedna
22 Dvadsať dva Dvacet dva
23 Dvadsať tri Dvacet tři
24 Dvadsať štyri Dvacet čtyři
25 Dvadsaťpäť Dvacet pět
26 Dvadsať šesť Dvacet šest
27 Dvadsať sedem Dvacet sedm
28 Dvadsať osem Dvacet osm
29 Dvadsať deväť Dvacet devět
30 Tridsať Třicet
31 Tridsať jedna Třicet jedna
32 Tridsať dva Třicet dva
33 Tridsať tri Třicet tři
34 Tridsať štyri Třicet čtyři
35 Tridsať päť Třicet pět
36 Tridsaťšesť Třicet šest
37 Tridsaťsedem Třicet sedm
38 Tridsať osem Třicet osm
39 Tridsaťdeväť Třicet devět
40 štyridsať Čtyřicet
41 štyridsať jedna Čtyřicet jedna
42 štyridsaťdva Čtyřicet dva
43 štyridsať tri Čtyřicet tři
44 štyridsať štyri Čtyřicet čtyři
45 štyridsaťpäť Čtyřicet pět
46 štyridsať šesť Čtyřicet šest
47 štyridsaťsedem Čtyřicet sedm
48 štyridsať osem Čtyřicet osm
49 štyridsať deväť Čtyřicet devět
50 Päťdesiat Padesát
51 Päťdesiat jedna Padesát jedna
52 Päťdesiat dva Padesát dva
53 Päťdesiat tri Padesát tři
54 Päťdesiat štyri Padesát čtyři
55 Päťdesiat päť Padesát pět
56 Päťdesiat šesť Padesát šest
57 Päťdesiat sedem Padesát sedm
58 Päťdesiat osem Padesát osm
59 Päťdesiat deväť Padesát devět
60 šesťdesiat Šedesát
61 šesťdesiat jedna Šedesát jedna
62 šesťdesiat dva Šedesát dva
63 šesťdesiat tri Šedesát tři
64 šesťdesiat štyri Šedesát čtyři
65 šesťdesiatpäť Šedesát pět
66 Sixty six Sixty six
67 šesťdesiat sedem Šedesát sedm
68 šesťdesiat osem Šedesát osm
69 šesťdesiat deväť Šedesát devět
70 Sedemdesiat Sedmdesát
71 Sedemdesiat jedna Sedmdesát jedna
72 Sedemdesiatdva Sedmdesát dva
73 Sedemdesiat tri Sedmdesát tři
74 Sedemdesiat štyri Sedmdesát čtyři
75 Sedemdesiatpäť Sedmdesát pět
76 Sedemdesiatšesť Sedmdesát šest
77 Sedemdesiatsedem Sedmdesát sedm
78 Sedemdesiatosem Sedmdesát osm
79 Sedemdesiat deväť Sedmdesát devět
80 Osemdesiat Osmdesát
81 Osemdesiat jedna Osmdesát jedna
82 Osemdesiatdva Osmdesát dva
83 Osemdesiat tri Osmdesát tři
84 Osemdesiat štyri Osmdesát čtyři
85 Osemdesiatpäť Osmdesát pět
86 Osemdesiat šesť Osmdesát šest
87 Osemdesiat sedem Osmdesát sedm
88 Osemdesiat osem Osmdesát osm
89 Osemdesiat deväť Osmdesát devět
90 Deväťdesiat Devadesát
91 Deväťdesiat jedna Devadesát jedna
92 Deväťdesiatdva Devadesát dva
93 Deväťdesiat tri Devadesát tři
94 Deväťdesiat štyri Devadesát čtyři
95 Deväťdesiat päť Devadesát pět
96 Deväťdesiat šesť Devadesát šest
97 Deväťdesiat sedem Devadesát sedm
98 Deväťdesiat osem Devadesát osm
99 Deväťdesiat deväť Devadesát devět
100 Sto Sto