Angličtina číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zero
1 Jeden One
2 Dve Two
3 Tri Three
4 štyri Four
5 Päť Five
6 šesť Six
7 Sedem Seven
8 Osem Eight
9 Deväť Nine
10 Desať Ten
11 Jedenásť Eleven
12 Dvanásť Twelve
13 Trinásť Thirteen
14 štrnásť Fourteen
15 Pätnásť Fifteen
16 šestnásť Sixteen
17 Sedemnásť Seventeen
18 Osemnásť Eighteen
19 Devätnásť Nineteen
20 Dvadsať Twenty
21 Dvadsaťjeden Twenty one
22 Dvadsať dva Twenty two
23 Dvadsať tri Twenty three
24 Dvadsať štyri Twenty four
25 Dvadsaťpäť Twenty five
26 Dvadsať šesť Twenty six
27 Dvadsať sedem Twenty seven
28 Dvadsať osem Twenty eight
29 Dvadsať deväť Twenty nine
30 Tridsať Thirty
31 Tridsať jedna Thirty one
32 Tridsať dva Thirty two
33 Tridsať tri Thirty three
34 Tridsať štyri Thirty four
35 Tridsať päť Thirty five
36 Tridsaťšesť Thirty six
37 Tridsaťsedem Thirty seven
38 Tridsať osem Thirty eight
39 Tridsaťdeväť Thirty nine
40 štyridsať Forty
41 štyridsať jedna Forty one
42 štyridsaťdva Forty two
43 štyridsať tri Forty three
44 štyridsať štyri Forty four
45 štyridsaťpäť Forty five
46 štyridsať šesť Forty six
47 štyridsaťsedem Forty seven
48 štyridsať osem Forty eight
49 štyridsať deväť Forty nine
50 Päťdesiat Fifty
51 Päťdesiat jedna Fifty one
52 Päťdesiat dva Fifty two
53 Päťdesiat tri Fifty three
54 Päťdesiat štyri Fifty four
55 Päťdesiat päť Fifty five
56 Päťdesiat šesť Fifty six
57 Päťdesiat sedem Fifty seven
58 Päťdesiat osem Fifty eight
59 Päťdesiat deväť Fifty nine
60 šesťdesiat Sixty
61 šesťdesiat jedna Sixty one
62 šesťdesiat dva Sixty two
63 šesťdesiat tri Sixty three
64 šesťdesiat štyri Sixty four
65 šesťdesiatpäť Sixty five
66 Sixty six Sixty six
67 šesťdesiat sedem Sixty seven
68 šesťdesiat osem Sixty eight
69 šesťdesiat deväť Sixty nine
70 Sedemdesiat Seventy
71 Sedemdesiat jedna Seventy one
72 Sedemdesiatdva Seventy two
73 Sedemdesiat tri Seventy three
74 Sedemdesiat štyri Seventy four
75 Sedemdesiatpäť Seventy five
76 Sedemdesiatšesť Seventy six
77 Sedemdesiatsedem Seventy seven
78 Sedemdesiatosem Seventy eight
79 Sedemdesiat deväť Seventy nine
80 Osemdesiat Eighty
81 Osemdesiat jedna Eighty one
82 Osemdesiatdva Eighty two
83 Osemdesiat tri Eighty three
84 Osemdesiat štyri Eighty four
85 Osemdesiatpäť Eighty five
86 Osemdesiat šesť Eighty six
87 Osemdesiat sedem Eighty seven
88 Osemdesiat osem Eighty eight
89 Osemdesiat deväť Eighty nine
90 Deväťdesiat Ninety
91 Deväťdesiat jedna Ninety one
92 Deväťdesiatdva Ninety two
93 Deväťdesiat tri Ninety three
94 Deväťdesiat štyri Ninety four
95 Deväťdesiat päť Ninety five
96 Deväťdesiat šesť Ninety six
97 Deväťdesiat sedem Ninety seven
98 Deväťdesiat osem Ninety eight
99 Deväťdesiat deväť Ninety nine
100 Sto One hundred