Afrikánčina číslo 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zero -
1 Jeden Een -
2 Dve Twee -
3 Tri Drie -
4 štyri Vier -
5 Päť Vyf -
6 šesť Ses -
7 Sedem Sewe -
8 Osem Agt -
9 Deväť Nege -
10 Desať Tien -
11 Jedenásť Elf -
12 Dvanásť Twaalf -
13 Trinásť Dertien -
14 štrnásť Veertien -
15 Pätnásť Vyftien -
16 šestnásť Sestien -
17 Sedemnásť Sewentien -
18 Osemnásť Agtien -
19 Devätnásť Negentien -
20 Dvadsať Twintig -
21 Dvadsaťjeden Twintig -
22 Dvadsať dva Twee en twintig -
23 Dvadsať tri Drie en twintig -
24 Dvadsať štyri Vier en twintig -
25 Dvadsaťpäť Vyf en twintig -
26 Dvadsať šesť Ses en twintig -
27 Dvadsať sedem Sewe en twintig -
28 Dvadsať osem Twintig -
29 Dvadsať deväť Nege en twintig -
30 Tridsať Dertig -
31 Tridsať jedna Dertig een -
32 Tridsať dva Twee en dertig -
33 Tridsať tri Drie en dertig -
34 Tridsať štyri Dertig vier -
35 Tridsať päť Vyf en dertig -
36 Tridsaťšesť Ses en dertig -
37 Tridsaťsedem Sewe en dertig -
38 Tridsať osem Agt en dertig -
39 Tridsaťdeväť Dertig nege -
40 štyridsať Veertig -
41 štyridsať jedna Een en veertig -
42 štyridsaťdva Veertig twee -
43 štyridsať tri Veertig drie -
44 štyridsať štyri Veertig vier -
45 štyridsaťpäť Vyf en veertig -
46 štyridsať šesť Ses en veertig -
47 štyridsaťsedem Veertig sewe -
48 štyridsať osem Agt en veertig -
49 štyridsať deväť Veertig nege -
50 Päťdesiat Vyftig -
51 Päťdesiat jedna Vyftig een -
52 Päťdesiat dva Twee en vyftig -
53 Päťdesiat tri Vyftig drie -
54 Päťdesiat štyri Vier en vyftig -
55 Päťdesiat päť Vyf en vyftig -
56 Päťdesiat šesť Vyftig ses -
57 Päťdesiat sedem Sewe en vyftig -
58 Päťdesiat osem Agt en vyftig -
59 Päťdesiat deväť Vyftig nege -
60 šesťdesiat Sestig -
61 šesťdesiat jedna Een en sestig -
62 šesťdesiat dva Twee en sestig -
63 šesťdesiat tri Sestig drie -
64 šesťdesiat štyri Sestig vier -
65 šesťdesiatpäť Vyf en sestig -
66 Sixty six Sestig -
67 šesťdesiat sedem Sestig sewe -
68 šesťdesiat osem Sestig agt -
69 šesťdesiat deväť Sestig nege -
70 Sedemdesiat Sewentig -
71 Sedemdesiat jedna Sewentig -
72 Sedemdesiatdva Twee en sewentig -
73 Sedemdesiat tri Sewentig drie -
74 Sedemdesiat štyri Vier en sewentig -
75 Sedemdesiatpäť Vyf en sewentig -
76 Sedemdesiatšesť Sewentig ses -
77 Sedemdesiatsedem Sewe en sewentig -
78 Sedemdesiatosem Sewentig agt -
79 Sedemdesiat deväť Sewentig nege -
80 Osemdesiat Tagtig -
81 Osemdesiat jedna Tagtig een -
82 Osemdesiatdva Twee en tagtig -
83 Osemdesiat tri Drie en tagtig -
84 Osemdesiat štyri Vier en tagtig -
85 Osemdesiatpäť Vyf en tagtig -
86 Osemdesiat šesť Ses en tagtig -
87 Osemdesiat sedem Sewe en tagtig -
88 Osemdesiat osem Agt en tagtig -
89 Osemdesiat deväť Nege en tagtig -
90 Deväťdesiat Negentig -
91 Deväťdesiat jedna Negentig een -
92 Deväťdesiatdva Negentig twee -
93 Deväťdesiat tri Negentig drie -
94 Deväťdesiat štyri Negentig vier -
95 Deväťdesiat päť Negentig vyf -
96 Deväťdesiat šesť Negentig ses -
97 Deväťdesiat sedem Negentig sewe -
98 Deväťdesiat osem Negentig agt -
99 Deväťdesiat deväť Negentig -
100 Sto Een honderd -